چطور‌ روحیه کاری ‌را بالا ببریم؟

ma1998چطور‌ روحیه کاری ‌را بالا ببریم؟

 

در راستای توجه به رعایت اصول بهداشت روانی در محیط کار یکی از وظایف خطیر مدیران، فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم و کافی جهت بالا بردن روحیه شغلی کارکنان است.
ایجاد روابط انسانی مطلوب و ایجاد روحیه در افراد سازمان، وظیفه خطیری است که بایستی مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد، چرا که شناخت روابط انسانی سالم و ایجاد آن عامل مؤثری در رسیدن به اهداف و موفقیت هر سازمان محسوب می‌شود.

توجه به رفتار سازمانی در تمامی سازمان‌ها پایه و اساس پیشرفت سازمان را تشکیل می‌دهد. پیچیدگی روابط انسانی در هر سازمان به ‌حدی است که نیروی انسانی بزرگ‌ترین و کارآمد‌ترین پدیده قابل بررسی برای حل و فصل بسیاری از دشواری‌هاست. برای ایجاد انگیزه در کارکنان بایستی عواملی که بر روحیه آنان تأثیر مثبت می‌گذارد را به درستی و به موقع به کار برد.

 

روحیه و انگیزه، 2 عامل کیفی تلفیقی وجود انسانی است. مجزا ساختن روحیه از انگیزه‌های انسانی کاری غیر‌ممکن است؛ بدین‌ معنی که انگیزش، آدمی را از داخل وجود برمی‌انگیزد تا فعل یا انفعالاتی را از خود بروز دهد و روحیه حالت چگونگی شدت و یا ضعف اینگونه فعل و انفعالات را مشخص می‌سازد.

روحیه شغلی عبارت است از: عکس‌العمل عاطفی و ذهنی که شخص در باب کار و حرفه‌اش دارد. روحیه کیفیتی نامحسوس است و شامل مجموعه‌ای از طرز فکر و احساسات و عواطف انسان برای کار بهتر است. به دیگر سخن، طرز تلقی افراد و گروه‌ها از محیط کارشان و گرایش آنها نسبت به تلاش و همکاری قلبی در راه تحقق هدف‌های سازمان را روحیه می‌گویند.

در اینجا تکیه بر تمایل به انجام کار به نحو مطلوب است، نه احساس رضایت از انجام آن. اهمیتی که روحیه برای نظام یک سازمان دارد، با اهمیتی که سلامت جسمانی برای اعضای بدن دارد برابر است. به اعتقاد اندیشمندان رفتار سازمانی، روحیه قوی یا ضعیف، ناشی از ترکیب تعدادی عوامل پیچیده است که موجب می‌شود افراد در انجام آنچه سازمان از آنها انتظار دارد، کوشش و مجاهدت یا تساهل و غفلت کنند. این عوامل آمیخته در یکدیگر است و تفکیک یک‌ یا چند عامل از آنها به‌عنوان اصل اساسی روحیه، کاری نادرست است.

روحیه نتیجه ترکیب عواملی است که شامل ساختمان شخصیتی فرد، سازمان اجتماعی، محیط کار، نوع و نحوه رهبری، ماهیت شغل، سیاست و خط‌مشی سازمان و برقراری روش تحریک افراد به کار است.

روحیه شغلی، آمادگی و انگیزش برای کار مفید را افزایش می‌دهد. امروزه توجه به بالا بردن سطح روحیه کارکنان جای پرارج و اهمیتی را در اداره امور سازمان‌ها به‌خود اختصاص داده است. بدون شک می‌توان گفت که داشتن روحیه قوی در سازمان‌ها منجر به افزایش سطح کارایی و بازدهی افراد می‌شود.

روحیه همچنین بر کمیت کار افراد تأثیر می‌گذارد. روحیه ضعیف از میزان تولید می‌کاهد درحالی‌که روحیه قوی سبب افزایش آن می‌شود. تحقیقات نشان داده است که رابطه مستقیم و نزدیکی بین بازدهی و روحیه وجود دارد؛ یعنی به همان نسبتی که روحیه کارکنان بالا می‌رود، بازدهی و میزان تولید آنان نیز افزایش می‌یابد، بنابراین حفظ و پرورش نیروی انسانی عامل بسیار مؤثری در کارایی سازمان
به شمار می‌رود.

در گذشته تصور بر این بود که روحیه بستگی غیر‌قابل انکاری با رضایت از شغل دارد، در صورتی ‌که امروزه روحیه را مجموعه‌ای کیفی از تمام خصیصه‌های فردی و اجتماعی، خانوادگی، سازمانی، اقتصادی و سیاسی، علمی و عملی و بالاخره احساسی و عقلی دانسته‌اند که تنها مربوط به شغل یا محیط کار نیست.

روحیه حالتی کیفی است که در اثر پاداش‌های مادی و معنوی درون هر فرد به‌وجود می‌آید، بنابراین ایجاد روحیه قوی برای کارکنان منحصراً با پرداخت پول و یا فراهم کردن خدمات رفاهی میسر نمی‌شود و عوامل روحی و روانی نیز مانند اعتماد به نفس، امید به زندگی، مؤثر بودن و احساس ارزشمندی در آن دخالت دارد.

نتیجه روحیه، میزان رضایت‌خاطر فرد و یا گروه‌های سازمانی از کارشان است. درصورتی‌که رضایت کامل وجود داشته باشد می‌گویند که روحیه فرد و یا گروه قوی است.

متخصصان رفتار سازمانی معتقدند که بین روحیه و رضایت شغلی فرد رابطه مستقیم وجود دارد و عوامل مهم تشکیل‌دهنده روحیه که در شرایط تحقیقی مختلف به‌طور نسبتاً ثابت به‌دست آمده‌اند عبارتند از:

- لیاقت و شایستگی سرپرست سازمان؛ زیرا او نقطه تماس سازمان و کارمندان است و بر فعالیت‌های آنان نفوذی قاطع دارد.

- رضایت از نفس کار؛ غالب افراد کار مورد علاقه خود را به نحو احسن انجام می‌دهند و احساس می‌کنند شغل‌شان به آنها فرصت می‌دهد تا استعدادهای خود را به منصه ظهور برسانند و پیشرفت کنند.

- سازگاری با همکاران؛ وقتی فرد در می‌یابد که مورد قبول همکاران است‌ کار خود را بیشتر رضایت‌ بخش می‌یابد.

- رضایت‌بخش بودن و سودمندی هدف سازمان؛ کارمندان دوست دارند عضو سازمانی باشند که اهداف سودمند و ارزنده‌ای را دنبال می‌کند.

- رضایت کافی از پاداش‌های اقتصادی و آنچه مربوط به آن است؛ کارمندان دوست دارند به میزان برابر با دیگر کارکنان سازمان و به میزان کمتر با کارمندان خارج از سازمان پاداش شایسته دریافت کنند.

- سلامتی عمومی و جسمانی و روانی؛ سلامت عمومی و رضایت شغلی وابسته به هم و لازم و ملزوم یکدیگر بوده و مشتمل بر عوامل خارج از شغل و خلق و خوی و احساسات عمومی فرد است.

عوامل اجتماعی دیگر در بالا بردن روحیه کارکنان تأثیر به‌سزایی دارند که عبارتند از: موقعیت شغلی، جذابیت شغلی و پیشرفت شغلی؛ بدین معنی که انسان بر پایه رضایت‌خاطر، شغلی را انتخاب می‌کند و اگر همان نظراتی را که ابتدای انتخاب داشته در عمل به حقیقت بپیوندد چنین فردی از روحیه‌ای قوی برخوردار خواهد بود.

در هر گروه انسانی اثرات کارایی و خود‌کفایی افراد رابطه مستقیمی با درجه رضا‌مندی، خوشحالی و خرسندی افراد دارد و بالعکس ناکامی‌ها و سرخوردگی‌ها آنها در امور مربوطه، سبب عدم‌رضامندی و نزول سطح روحیه می‌شود. اگر بتوانیم تمامی اضطراب‌های درونی افراد را بزداییم و امید‌های لازم را جهت نیل به خواسته‌ها و آرزوهای آنها ایجاد کنیم، همه کارکنان در وجود خود احساس خوشحالی می‌کنند و از تمامی فعل و انفعالات احساس‌های درونی خود، احساس رضامندی خواهند کرد؛ بدین‌سان ملاحظه می‌شود که روحیه تا حد زیادی بستگی به خشنودی‌هایی دارد که فرد انتظار دارد در کار خود حاصل کند.

خشنودی‌هایی که در اثر تحقق نیازمندی‌ها به دست می‌آید الزاماً نباید به فوریت یا در آینده خیلی نزدیک حاصل شود. ولی باید به وسیله فرد پیش‌بینی شود و احتمال آنها زیاد باشد. روحیه تا حد زیادی به روابط فرد با گروه بستگی دارد. پذیرفته شدن یا عدم‌پذیرش فرد در گروه اغلب در وضع روحیه وی تأثیر می‌گذارد. البته قبول عضویت گروه وابسته به میزان علاقه فرد نسبت به هدف‌های گروه است. اشکالی که اغلب حین کار پدید می‌آید، بروز تضاد بین هدف‌های گروه با هدف‌های فردی است که البته موجب زوال روحیه می‌شود و مدیران بایستی به آن توجه داشته باشند.

 


بستن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نتایج نهایی لیگ بازی های فکری

مطالب محبوب (پربازدید) بخش مدیران

چطور‌ روحیه کاری ‌را بالا ببریم؟

IMAGE

دوشنبه, 26 اسفند 1392 چطور‌ روحیه کاری ‌را بالا ببریم؟   در راستای توجه به رعایت اصول بهداشت روانی در محیط کار یکی از وظایف خطیر مدیران، فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم و کافی جهت بالا بردن روحیه شغلی...


ادامه مطلب...

چطور بازدهی کارمندان را افزایش دهیم؟

IMAGE

دوشنبه, 26 اسفند 1392 چطور بازدهی کارمندان را افزایش دهیم؟   مدیر موفق چگونه می‌تواند بازدهی کارمندان را افزایش دهد؟مدیرانی که در جهت شکوفاشدن استعدادها و توانایی‌ها و خلاقیت کارمندان می‌کوشند در...


ادامه مطلب...

راهکارهایی برای گسترش رابطه های کاری / ارتباطات، ابزاری نیرومند در دنیای کسب و کار

IMAGE

سه شنبه, 23 آذر 1395  راهکارهایی برای گسترش رابطه های کاری / ارتباطات، ابزاری نیرومند در دنیای کسب و کار برقراری ارتباطات در دنیای امروز بسیار حائز اهمیت است، حتی اگر به این اندازه هم مهم نباشد در کسب...


ادامه مطلب...

اثرات مخرب مدیریت ذره بینی

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395       اثرات مخرب مدیریت ذره بینی / کسب و کارتان را با مدیریت تاثیرگذار اداره کنید. در حالی که برخی از مدیران قصد و نیت بسیار خوبی در قلب شان دارند،  اما در مدیریت کار روزانه...


ادامه مطلب...

چگونه خاطر خریداران را جمع کنیم؟

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395   چگونه خاطر خریداران را جمع کنیم؟یک مثل اسکاتلندی می گوید؛ «اگر قرار است یک شکارچی ماهر باشی، قبل از هرچیز تفنگت را پر می کنی.» آماده کردن مقدمات، نه تنها در شکار، بلکه در هر پروژه...


ادامه مطلب...

بهره وری و انگیزه دو گام اصلی برای ماراتن موفقیت

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395 بهره وری و انگیزه دو گام اصلی برای ماراتن موفقیت افزایش بهره وری نیروی انسانی از مواردی است که از دید مدیران سازمان حائز اهمیت زیادی است. اما کمتر به این موضوع پرداخته می شود که...


ادامه مطلب...

مدیران چه فرقی با رهبران دارند؟

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395  مدیران چه فرقی با رهبران دارند؟دیگر وقت آن رسیده که به عنوان یک مدیر بپذیرید، همیشه این شما نیستید که درست می گویید. این رویکرد «یا کاری که می گویم را انجام می دهی یا خداحافظ» هیچ...


ادامه مطلب...

پیاز نباشید پرتغال باشید.

IMAGE

سه شنبه, 30 آذر 1395   در میان فهرست 500 شرکت برتر مجله فورچون مدیران فراوانی وجود دارند که از نظر ظاهری شکل و شمایلی شبیه مردم دیگر دارند با این فرق که نمایانگر بهترین نسل از مدیران دوران خود هستند.


ادامه مطلب...

چگونه احساسات باعث نابودی یک مدیرعامل می شود؟

IMAGE

چهارشنبه, 08 دی 1395   مدیرعامل ها عموما به سال ها زمان نیاز دارند تا بتوانند برای کار موردنظر خود آماده شوند. اکثر این مدیرعامل ها وقتی به میانه دوران مدیریتی خود نزدیک می شوند، یاد می گیرند که رهبر...


ادامه مطلب...

رهبری در سازمان / سازمان بدون رئیس اما با تعداد زیادی رهبر

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395 رهبری در سازمان / سازمان بدون رئیس اما با تعداد زیادی رهبردر سفری به آلمان و پس از یک نشست علمی با مدیری آشنا شدم، وی از من دعوت کرد تا یک روز در مجموعه شان میزبان من باشد. خیلی غریب...


ادامه مطلب...

چگونه به بهترین نحو از زبان بدن تان استفاده کنید؟

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395 چگونه به بهترین نحو از زبان بدن تان استفاده کنید؟   استفاده از زبان یکی از راه های موفقیت در کار است. زبان اعضای مختلف بدن همچون چشم یا دست ها می تواند تاثیر        مثبتی در...


ادامه مطلب...

سازمان های کوچک (از ایجاد شغل تا خلق برند)

IMAGE

چهارشنبه, 08 دی 1395 در کشورمان ایران بسیاری از کسب و کارهای بزرگ از کلمه برند فراری هستند، برند را به مانند غولی تصور می کنند که دسترسی به آن برای شان غیر ممکن است. وقتی شرکت های بزرگ این گونه فکر می کنند...


ادامه مطلب...

روش هایی برای افزایش قدرت شخصی در محل کار / مدیریت کاریزماتیک

IMAGE

سه شنبه, 23 آذر 1395 آیا برایتان مهم است که در محل کار همه شما را دوست داشته باشند و به شما احترام بگذارند؟ طبیعتا پاسخ این سوال آری است. «نفوذ مرجع» یا «قدرت شخصی» هیچ ارتباطی به پست و مقام سازمانی ندارد...


ادامه مطلب...

10 ویژگی مدیران بزرگ آینده

سه شنبه, 07 دی 1395 در دنیای پرتلاطم آینده، مدیران اگر می‌خواهند بزرگ شوند، باید از مهارت‌ها و آگاهی‌های لازم در ارتباط با نحوه مدیریت کارکنان و چگونگی رویارویی با چالش‌ها و موانع برخوردار باشند و...


ادامه مطلب...

راهکارهایی که خرده فروشان را بزرگ می کند

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395 راهکارهایی که خرده فروشان را بزرگ می کند.یکی از آرمان های بزرگ برای هر فروشگاه بزرگ و کوچک، افزایش نرخ خدمات به مشتری است. این مسئله به شکل قابل توجهی بر سود این فروشگاه ها موثر است،...


ادامه مطلب...

حقایقی در مورد تفاوت های جنسیتی کارمندان در محل کار / کارمندان مریخی و ونوسی

IMAGE

سه شنبه, 14 دی 1395   مطالعات زیادی در مورد رفتار متفاوت زنان و مردان در محل کار وجود دارد. یافته ها نشان می دهد که مردان تمایل بیشتری به ریسک و تقاضا برای ارتقا دارند، در حالی که زنان بیشتر دوست دارند...


ادامه مطلب...

به دست آوردن سهم بازار از طریق حمله به رقبا

IMAGE

شنبه, 11 دی 1395 تجربه جان لگره، مدیرعامل شرکت تی‌موبایل در سال 2011 بعد از اینکه 10 سال مدیر شرکت گلوبال کراسینگ بودم، شرکت را فروختم و شغلم را رها کردم. این اولین بار بود که در زندگی بیکار می‌شدم. در...


ادامه مطلب...

آیا راه اندازی وب سایت واقعا به فروش کمک می کند

IMAGE

سه شنبه, 23 آذر 1395  آیا راه اندازی وب سایت واقعا به فروش کمک می کند / تبلیغ کسب وکارتان را در دست بگیرید. در دنیای دیجیتالی امروز، راه اندازی وب سایت راهی فوق العاده برای ارتقای برند به شمار می رود،...


ادامه مطلب...

دلایل عدم بهبود جلسات چیست؟

IMAGE

چهارشنبه, 08 دی 1395 همه می دانیم که برگزاری جلسه گاهی اوقات فقط هدر دادن زمان ارزشمند است. در این راه پیشنهادهای زیادی به شما می شود که بعضی از آنها را عملی کرده و بعضی را پشت گوش می اندازید. اما چرا باید...


ادامه مطلب...

چگونه از 5 اشتباه مدیریت پایداری دوری کنیم؟

IMAGE

سه شنبه, 07 دی 1395   امروزه، کارکنان حساسیت بیشتری به مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی پیدا کرده‌اند و به همین دلیل است که استراتژی شرکت‌ها در حرکت به سمت پایداری باعث می‌شود میزان انگیزش آنها افزایش...


ادامه مطلب...

منو مکعب

کتاب های مکعب

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297

اوقات شرعی

حاضرین در سایت

ما 82 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود به سایت

تصویر تصادفی

30.jpg