حقایقی در مورد تفاوت های جنسیتی کارمندان در محل کار / کارمندان مریخی و ونوسی

 

s_240_200_16777215_00_http___forsatnet.ir_images_admin12_687-11-1b.jpg
مطالعات زیادی در مورد رفتار متفاوت زنان و مردان در محل کار وجود دارد. یافته ها نشان می دهد که مردان تمایل بیشتری به ریسک و تقاضا برای ارتقا دارند، در حالی که زنان بیشتر دوست دارند عضو تیم باشند، اما همه تفاوت های رفتاری کارمندان بر مبنای ویژگی های بیولوژیکی نیست.

در حقیقت این احتمال قوی است که مردان و زنان بیشتر بر مبنای انتظارات جامعه از نقش خود عمل می کنند. اما اینکه چگونه باید در رفتار خود میان کارمندان زن و مرد تفاوت قائل شد

و با توجه به روحیات آنها بر دوش شان وظایف گماشت، موضوع گزارش امروز است که در آن با حقایقی در مورد تفاوت های جنسیتی کارمندان در محل کار آشنا می شوید.

مناظرات ونوس و مریخ

صحبت درباره ویژگی های متفاوت مردان و زنان نخستین بار در کتاب پرفروش مردان مریخی، زنان ونوسی توسط جان گری کلید خورد و ویژگی های جنسیتی در آن برجسته شد. گری نتیجه گرفت که مردان و زنان دنیا را به شیوه متفاوت خود می بینند و به همین سبب دشواری هایی در ارتباط پیش می آید. با وجود آنکه بسیاری از نتایج این کتاب دفاع می کنند، برخی دیگر نیز ادعاهای موجود در آن را کم ارزش می شمارند.

تحقیقاتی که توسط دکتر ژانت هاید به انجام رسیده نشان داده است که زنان و مردان از نظر روانشناسی بیشتر با هم تشابه دارند تا تفاوت. هاید تحقیقات قبلی، کتاب های پرفروش و مقالات مجله های معروف در مورد تفاوت های جنسیتی را برای رسیدن به این نظر مطالعه کرده بود. او نتیجه گرفت که مردان و زنان تمایل به گیر کردن در الگوهای کلیشه ای دارند اما این موضوع نه به خاطر ویژگی های فیزیکی بر مبنای تفاوت های شان بلکه به این دلیل است که آنها معتقدند درک شان از یک رویداد با یکدیگر فرق دارد.

به عبارت دیگر گزارشی که یک مرد و زن از یک رویداد مشابه نقل می کنند با یکدیگر بسیار متفاوت است. هاید دریافت که آنها اغلب مخالف آنچه انتظار می رود رفتار می کنند. (زنان تهاجمی و مردان منفعل تر بودند) او همچنین خاطرنشان کرد نقشی که مردان و زنان در زندگی و محل کار خود ایفا می کنند به محیط شان بستگی دارد.

مقابله با کلیشه ها در محل کار

تفکرهای کلیشه ای در مورد جنسیت در بسیاری از سازمان ها گریبان مدیران را گرفته است. برای مثال ممکن است یک مدیر به طور نادرست فکر کند کارمند زنی که دارای فرزند است نمی تواند در شغل هایی که نیاز به مسافرت دارد استخدام شود یا کارمندان مادر نمی توانند در شغــل هــایـی چــون فروش تهاجمی عمل کنند.

این قضاوت ها در طول زمان روی هم جمع و سبب شده اثر منفی بر مسیر شغلی آن کارمند زن بگذارد. تحقیقات نشان داده است که هم مردان و هم زنان تمایل به حضور رئیس مرد دارند. نظرسنجی مؤسسه گالوپ که در میان بیش از هزار نفر از بزرگسالان به انجام رسید نشان داد که 33درصد آنها خواهان رئیس مرد هستند و 20درصد آنها رئیس زن را ترجیح می دهند. همین درک منفی نسبت به مدیریت زنان در کسب وکار سبب ماندگاری این ایده در ذهن می شود که مردان مدیران بهتری هستند.

آگاهی از کلیشه های جنسیتی به منزله برداشتن گامی در جهت درست است. ایجاد استــانـداردهای عملکــردی هدفمندتر می تواند شما را مطمئن کند که افراد صحیح را صرف نظر از جنسیت شان ارتقا دهید. به یاد داشته بــاشیـد کـــه کلیشه هــای جنسیتی و تفکیک می تواند به کل سازمان صدمه بزند. اگر به یک زن بااستعداد فرصتی برای استفاده از استعدادهایش را ندهید، به مزیت رقابتی خود ضربه خواهید زد.

حفظ تعادل میان جنسیت ها

با وجود اینکه بیشتر متخصصان بر سر این موضوع توافق دارند که حفظ تعادل میان جنسیت ها در محل کار ایده آل است، اما تحقیقات نشان می دهد که زنان تمایل به برتری در بعضی زمینه ها دارند و مردان در برخی دیگر. در حالی که فرهنگ کسب وکارهای امروزی بیشتر بر موفقیت کارمندان مرد در محل کار تمرکز دارد، هیچ شواهدی دال بر استخدام بیشتر مردان و در نتیجه بهره وری بیشتر وجود ندارد. طبق تحقیقات موجود، نقاط قوتی در هر دو جنس زن و مرد در محل کار وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

ویژگی های زنان در محل کار

زنان در قالب تیم بهتر عمل می کنند: یک مطالعه در مورد تبعیض جنسیتی توسط گروه تحقیقاتی نیویورک به این نتیجه رسیدکه مدیران زن بیشتر برمبنای حمایتی و تشویقی مدیریت می کنند، در حالی که مدیران مرد در رفتارهایی مانند تفویض اختیار و مسئولیت دادن تبحر دارند. همچنین کالیپر در سال 2005 دریافت که زنان سطح بالایی از دلسوزی و مهارت های تیم سازی را در مدیریت خود اعمال می کنند.

آنها متقاعدکننده هستند: کارمندان زن در مطالعه کالیپر امتیاز بالایی نسبت به مدیران مرد در متقاعد کردن و ابراز وجود دارند. آنها قادر به درک مناسب موقعیت ها و کسب اطلاعات از آن هستند. این تمایل به درک ابعاد مختلف یک موقعیت توانایی متقاعدسازی آنها را افزایش می دهد.

این کارمندان چالش را دوست دارند: مطالعه بین المللی سال 2009 توسط مؤسسه اسنچور نشان داد که 70 درصد کارمندان زن از رئیس خود تقاضای چالش در کار کرده اند، درحالی که این میزان در مردان تقریباً نصف بود. زنان صداقت بیشتری داشته و سختکوش هستند.

اگر از آنها خواسته شود که مدت زمان بیشتری باید کار کنند، آنها این موضوع را برخلاف کارمندان مـــرد می پــذیرنــد. 54درصد زنان روزانه 9تا11 ساعت کار می کنند، در حالی که در میان مردان تنها 41درصد فشرده کاری دارند. همچنین زنان بیشتر از مردان تمایل به کار در تعطیلات دارند و کمتر خود را به بیماری می زنند!

ویژگی های کارمندان مرد در سازمان

خود را با تکنولوژی انطباق می دهند: طبق مطالعه مؤسسه اسنچور احتمال به کارگیری و انطباق مردان با تکنولوژی بیشتر است و آنها بیشتر از همتایان زن خود تمایل به تکیه بر تکنولوژی در انجام کارهای خود دارند. آنها آنچه را می خواهند می پرسند. مردان خود را در مذاکره قوی تر نشان داده و ممکن است به سبب همین ارتباطات، دستمزد بیشتری نیز دریافت کنند.

نتایج یک تحقیق نشان داده که بیش از نیمی از دانشجویان مرد که جویای کار بودند تقاضای دستمزد بالا کردند، در حالی که تنها 7درصد دانشجویان دختر چنین تقاضایی را مطرح کردند. همچنین تحقیق دیگری نشان داد تنها 45درصد زنان تمایل به ارتقای پست داشتند، اما این عدد در میان مردان 61درصد بود.

اعتماد به نفس بیشتری دارند: مردان تمایل به انتقال اعتماد به نفس بیشتری نسبت به زنان در زمینه های بهره وری دارند. اثر جنسیت بر تعاملات خرید بر مبنای همین تجربیات است. حتی اگر احتمال رسیدن به هدفی کم باشد، مردان به سمت آن رفته و سعی در انجام موفقیت آمیز آن دارند. از طرف دیگر، آنها موارد تشویقی زیادی دریافت می کنند. دلیل این امر آن است که مردان تمایل بیشتری به راهنمایی توسط مدیران ارشد دارند، در حالی که زنان دوست دارند راهنمایی مدیران آنها تنها در سطح کوچک باشد.

تعادل در کیفیت مردانگی و زنانگی

با وجود تفاوت هایی که در این مقاله ذکر شد، ویژگی های شغلی مردان و زنان کاملاً سیاه و سفید نیست. برای مثال نتایج تحقیقی در دانشکده مدیریت استنفورد نشان داد زنانی که ویژگی های مردانه مانند تهاجمی بودن و اعتماد به نفس از خود بروز می دهند، قادر به خود کنترلی یا خود نظارتی هستند و رفتار آنها سبب می شود که 1.5 برابر از دیگران ترفیع و تشویق دریافت کنند.

این نتایج نشان می دهد که تنوع جنسیتی بازی با اعداد نیست بلکه توانایی درک نقاط قوت اشخاص مختلف برای کار کردن در کنار یکدیگر است. هیچ گاه یک تیم نباید دارای تعداد برابری مرد و زن برای حفظ تعادل باشد بلکه درجه ای که در آن کیفیت مردانه و زنانه ارائه شده است باید متعادل باشد.


بستن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نتایج نهایی لیگ بازی های فکری

مطالب محبوب (پربازدید) بخش مدیران

چطور‌ روحیه کاری ‌را بالا ببریم؟

IMAGE

دوشنبه, 26 اسفند 1392 چطور‌ روحیه کاری ‌را بالا ببریم؟   در راستای توجه به رعایت اصول بهداشت روانی در محیط کار یکی از وظایف خطیر مدیران، فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم و کافی جهت بالا بردن روحیه شغلی...


ادامه مطلب...

چطور بازدهی کارمندان را افزایش دهیم؟

IMAGE

دوشنبه, 26 اسفند 1392 چطور بازدهی کارمندان را افزایش دهیم؟   مدیر موفق چگونه می‌تواند بازدهی کارمندان را افزایش دهد؟مدیرانی که در جهت شکوفاشدن استعدادها و توانایی‌ها و خلاقیت کارمندان می‌کوشند در...


ادامه مطلب...

راهکارهایی برای گسترش رابطه های کاری / ارتباطات، ابزاری نیرومند در دنیای کسب و کار

IMAGE

سه شنبه, 23 آذر 1395  راهکارهایی برای گسترش رابطه های کاری / ارتباطات، ابزاری نیرومند در دنیای کسب و کار برقراری ارتباطات در دنیای امروز بسیار حائز اهمیت است، حتی اگر به این اندازه هم مهم نباشد در کسب...


ادامه مطلب...

اثرات مخرب مدیریت ذره بینی

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395       اثرات مخرب مدیریت ذره بینی / کسب و کارتان را با مدیریت تاثیرگذار اداره کنید. در حالی که برخی از مدیران قصد و نیت بسیار خوبی در قلب شان دارند،  اما در مدیریت کار روزانه...


ادامه مطلب...

چگونه خاطر خریداران را جمع کنیم؟

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395   چگونه خاطر خریداران را جمع کنیم؟یک مثل اسکاتلندی می گوید؛ «اگر قرار است یک شکارچی ماهر باشی، قبل از هرچیز تفنگت را پر می کنی.» آماده کردن مقدمات، نه تنها در شکار، بلکه در هر پروژه...


ادامه مطلب...

بهره وری و انگیزه دو گام اصلی برای ماراتن موفقیت

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395 بهره وری و انگیزه دو گام اصلی برای ماراتن موفقیت افزایش بهره وری نیروی انسانی از مواردی است که از دید مدیران سازمان حائز اهمیت زیادی است. اما کمتر به این موضوع پرداخته می شود که...


ادامه مطلب...

مدیران چه فرقی با رهبران دارند؟

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395  مدیران چه فرقی با رهبران دارند؟دیگر وقت آن رسیده که به عنوان یک مدیر بپذیرید، همیشه این شما نیستید که درست می گویید. این رویکرد «یا کاری که می گویم را انجام می دهی یا خداحافظ» هیچ...


ادامه مطلب...

پیاز نباشید پرتغال باشید.

IMAGE

سه شنبه, 30 آذر 1395   در میان فهرست 500 شرکت برتر مجله فورچون مدیران فراوانی وجود دارند که از نظر ظاهری شکل و شمایلی شبیه مردم دیگر دارند با این فرق که نمایانگر بهترین نسل از مدیران دوران خود هستند.


ادامه مطلب...

چگونه احساسات باعث نابودی یک مدیرعامل می شود؟

IMAGE

چهارشنبه, 08 دی 1395   مدیرعامل ها عموما به سال ها زمان نیاز دارند تا بتوانند برای کار موردنظر خود آماده شوند. اکثر این مدیرعامل ها وقتی به میانه دوران مدیریتی خود نزدیک می شوند، یاد می گیرند که رهبر...


ادامه مطلب...

رهبری در سازمان / سازمان بدون رئیس اما با تعداد زیادی رهبر

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395 رهبری در سازمان / سازمان بدون رئیس اما با تعداد زیادی رهبردر سفری به آلمان و پس از یک نشست علمی با مدیری آشنا شدم، وی از من دعوت کرد تا یک روز در مجموعه شان میزبان من باشد. خیلی غریب...


ادامه مطلب...

چگونه به بهترین نحو از زبان بدن تان استفاده کنید؟

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395 چگونه به بهترین نحو از زبان بدن تان استفاده کنید؟   استفاده از زبان یکی از راه های موفقیت در کار است. زبان اعضای مختلف بدن همچون چشم یا دست ها می تواند تاثیر        مثبتی در...


ادامه مطلب...

سازمان های کوچک (از ایجاد شغل تا خلق برند)

IMAGE

چهارشنبه, 08 دی 1395 در کشورمان ایران بسیاری از کسب و کارهای بزرگ از کلمه برند فراری هستند، برند را به مانند غولی تصور می کنند که دسترسی به آن برای شان غیر ممکن است. وقتی شرکت های بزرگ این گونه فکر می کنند...


ادامه مطلب...

روش هایی برای افزایش قدرت شخصی در محل کار / مدیریت کاریزماتیک

IMAGE

سه شنبه, 23 آذر 1395 آیا برایتان مهم است که در محل کار همه شما را دوست داشته باشند و به شما احترام بگذارند؟ طبیعتا پاسخ این سوال آری است. «نفوذ مرجع» یا «قدرت شخصی» هیچ ارتباطی به پست و مقام سازمانی ندارد...


ادامه مطلب...

10 ویژگی مدیران بزرگ آینده

سه شنبه, 07 دی 1395 در دنیای پرتلاطم آینده، مدیران اگر می‌خواهند بزرگ شوند، باید از مهارت‌ها و آگاهی‌های لازم در ارتباط با نحوه مدیریت کارکنان و چگونگی رویارویی با چالش‌ها و موانع برخوردار باشند و...


ادامه مطلب...

راهکارهایی که خرده فروشان را بزرگ می کند

IMAGE

شنبه, 20 آذر 1395 راهکارهایی که خرده فروشان را بزرگ می کند.یکی از آرمان های بزرگ برای هر فروشگاه بزرگ و کوچک، افزایش نرخ خدمات به مشتری است. این مسئله به شکل قابل توجهی بر سود این فروشگاه ها موثر است،...


ادامه مطلب...

حقایقی در مورد تفاوت های جنسیتی کارمندان در محل کار / کارمندان مریخی و ونوسی

IMAGE

سه شنبه, 14 دی 1395   مطالعات زیادی در مورد رفتار متفاوت زنان و مردان در محل کار وجود دارد. یافته ها نشان می دهد که مردان تمایل بیشتری به ریسک و تقاضا برای ارتقا دارند، در حالی که زنان بیشتر دوست دارند...


ادامه مطلب...

به دست آوردن سهم بازار از طریق حمله به رقبا

IMAGE

شنبه, 11 دی 1395 تجربه جان لگره، مدیرعامل شرکت تی‌موبایل در سال 2011 بعد از اینکه 10 سال مدیر شرکت گلوبال کراسینگ بودم، شرکت را فروختم و شغلم را رها کردم. این اولین بار بود که در زندگی بیکار می‌شدم. در...


ادامه مطلب...

آیا راه اندازی وب سایت واقعا به فروش کمک می کند

IMAGE

سه شنبه, 23 آذر 1395  آیا راه اندازی وب سایت واقعا به فروش کمک می کند / تبلیغ کسب وکارتان را در دست بگیرید. در دنیای دیجیتالی امروز، راه اندازی وب سایت راهی فوق العاده برای ارتقای برند به شمار می رود،...


ادامه مطلب...

دلایل عدم بهبود جلسات چیست؟

IMAGE

چهارشنبه, 08 دی 1395 همه می دانیم که برگزاری جلسه گاهی اوقات فقط هدر دادن زمان ارزشمند است. در این راه پیشنهادهای زیادی به شما می شود که بعضی از آنها را عملی کرده و بعضی را پشت گوش می اندازید. اما چرا باید...


ادامه مطلب...

چگونه از 5 اشتباه مدیریت پایداری دوری کنیم؟

IMAGE

سه شنبه, 07 دی 1395   امروزه، کارکنان حساسیت بیشتری به مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی پیدا کرده‌اند و به همین دلیل است که استراتژی شرکت‌ها در حرکت به سمت پایداری باعث می‌شود میزان انگیزش آنها افزایش...


ادامه مطلب...

منو مکعب

کتاب های مکعب

امام صادق (سلام الله علیه) : صَلاةُ مُتَطَيِّبٍ أفضَلُ مِن سَبعينَ صَلاةً بِغَيرِ طيبٍ. نماز شخص خوشبو برتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است. الصلاة: ص 51 ح 148

اوقات شرعی

حاضرین در سایت

ما 44 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود به سایت

تصویر تصادفی

30.jpg